Các bé trường Mầm non Xuân Mỹ thích thú với hoạt động tạo hình

 

Hoạt động tạo hình là một hoạt động nghệ thuật, giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, phát triển thể chất, phát triển thẩm mỹ, là phương tiện giúp trẻ phát triển nhận thức, cũng là con đường để giáo dục tình cảm- xã hội cho trẻ. Vì thế, giáo viên trường mầm non Xuân Mỹ rất quan tâm tổ chức cho trẻ hoạt động.

Sau đây là một số hoạt động tạo hình của trẻ tại trường mầm non Xuân Mỹ

                                        Tô màu quả bóng bay lớp 3t C

 

                                          Tô màu ngôi nhà của lớp 3 tuổi A

Dán hoa tặng cô giáo của lớp 3 tuổi B

 

     

                   Cắt dán ngôi nhà lớp 5 tuổi A

 

                                       Làm túi tặng bạn của lớp 5 tuổi B

                                                                                               Tác giả: Trịnh Thị Hoài, GV trường mầm non Xuân Mỹ