Cổng trường an toàn, thân  thiện - Nét đẹp văn hóa giao thông

Bảo đảm an toàn giao thông, trật tự trước cổng trường học luôn được nhà trường và các cấp, các ngành chức năng của huyện Nghi Xuân quan tâm, chú trọng. Đầu năm học 2020 - 2021, trong các cuộc họp phụ huynh, nhà trường đề xuất phụ huynh sắp xếp phương tiện 2 bên lề đường khi đưa, đón con. Song còn có một số phụ huynh sắp xếp phương tiện chưa ngay ngắn, chưa nghiêm túc. Vì thế, để đảm bảo an toàn giao thông nơi cổng trường và xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông, BGH nhà trường đã phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh và Ban Công an xã Xuân Mỹ triển khai mô hình “Cổng trường an toàn - thân thiện” kẻ sơn phân chia khu vực để xe, đồng thời trực trước cổng trường để hướng dẫn phụ huynh dựng xe đúng chỗ quy định để bảo đảm ATGT và nhắc nhở phụ huynh đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy tham gia giao thông, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng cao.

Sau đây là một số hình ảnh đẹp trong việc xây dựng cổng trường văn hóa An toàn giao thông của trường mầm non Xuân Mỹ.

Cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường kết hợp với công an địa phương kẻ vạch đường

 Cổng trường giờ đón trẻ

 

           Phối hợp với công an địa phương hướng dẫn phụ huynh để xe đúngnơi quy định

 

 

                                                                     Tác giả: Lê Thị Ly, Giaó viên Trường MN Xuân Mỹ