Hoạt động học lấy trẻ làm trung tâm

Như chúng ta biết, giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là dựa trên nhu cầu, hứng thú, khả năng và thế mạnh của từng trẻ – tin tưởng rằng mỗi trẻ đều có thể thành công và tiến bộ; tạo cơ hội cho trẻ học bằng nhiều cách khác nhau gồm cả hoạt động vui chơi; phản ánh được mức độ phát triển của từng cá nhân trẻ và xây dựng dựa trên những gì trẻ đã biết và có thể làm. Với năng lực và lòng tâm huyết với nghề, trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ, tôi đã quan tâm xây dựng các hoạt động cho trẻ trải nghiệm và luôn tạo cơ hội cho trẻ hoạt động bằng nhiều cách khác nhau phù hợp với nhu cầu, hứng thú và khả năng của trẻ. Trong tháng 11 này, tôi đã xây dựng và tổ chức cho trẻ  lớp 3 tuổi A nhiều hoạt động nhưng tôi tâm đắc nhất là hoạt động học với đề tài: Chuyện “Nhổ củ cải” , trẻ rất hứng thú hoạt động và kết quả đạt trên trẻ rất cao. Hầu hết, trẻ biết tên truyện và biết nội dung cũng như các nhân vật trong truyện và đặc biệt, trẻ biết đóng vai và thể hiện các nhân vật trong truyện một cách sinh động nhất. Sau đây là một số hình ảnh của cô và trò trong giờ học phát triển ngôn ngữ, truyện: Nhổ củ cải

 

 

Cô giáo hóa thân vào nhân vật bà già

 

Cô giáo kể chuyện cho trẻ nghe qua sa bàn

 

Trẻ đóng vai các nhân vật trong chuyện

                                                                                                           

 

                                                                                                         Tác giả: Lê Thị Ly, Giaó viên trường MN Xuân Mỹ