UBND HUYỆN NGHI XUÂN

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN MỸ

­­­­

        Số:14/KH-MNXM

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Xuân Mỹ, ngày 13 tháng 11 năm 2021

KẾ HOẠCH

Phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình “bình thường mới”

Năm học 2021 - 2022

 

          Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"; Văn bản số 400/GDĐT ngày 08/11/2021 của Phòng GDĐT Nghi Xuân về việc triển khai Công điện 644/CĐ-TU của Tỉnh ủy và tăng cường công tác về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Trường mầm non Xuân Mỹ xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như sau:

I. Nội dung kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

1. Phòng, chống dịch trong trạng thái “bình thường mới”

1.1. Phổ biến, quán triệt đến các cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh nội dung Công điện số 644-CĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và triển khai thực hiện nghiêm túc cùng với các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của Sở GD&ĐT về tổ chức dạy học trong điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

 1.2. Giới thiệu rộng rãi Trang thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với địa chỉ: https://vandongxahoi.mattran.org.vn/ để giáo viên, học sinh tiếp tục ủng hộ, đồng thời tiếp tục huy động kinh phí, nguồn lực, các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

1.3. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch Covid -19 như: Đo thân nhiệt học sinh hàng ngày (mở sổ cập nhật thân nhiệt học sinh tại cổng trường/từng lớp học); phân luồng học sinh trước và sau giờ tan trường; Bố trí đầy đủ dụng cụ sát khuẩn tại các lớp học và các khu vực hành lang, cầu thang…; Thực hiện giãn cách giữa từng lớp học, giờ ra chơi, giờ tan trường,khu vực vệ sinh…; Bố trí 14 vòi nước rửa tay bằng xà phòng và 18 điểm rửa tay sát khuẩn nhanh ; Kiểm soát chặt khách vào ra nhà trường ( mở sổ theo dõi khách đi, đến; khởi tạo mã QR phòng chống dịch tại cổng trường, khu hiệu bộ để kiểm soát khách đến trường); Tạo bản tin phát thanh tuyên truyền phòng chống dịch tại cổng trường trước và sau giờ tan trường…

1.4. Hướng dẫn và yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” trên điện thoại thông minh để giúp cơ quan chức năng quản lý thông tin về tiêm vắc xin, các dữ liệu về khai báo y tế.

 5. Cập nhật thường xuyên diễn biến dịch Covid - 19 tại đơn vị lên trang tính phòng chống dịch hàng ngày trước 9h sáng. Báo cáo kịp thời về Phòng GDĐT khi tại đơn vị có các ca F0, F1

II. Phương án Phòng, chống dịch khi có trường hợp:

1. Trường hợp 1: Trong nhà trường có các trường hợp nghi mắc F0, F1, F2 tại nơi làm việc.

a) Tình huống 1: Trong nhà trường có học sinh ho nhiều, sốt, đau rát họng, khó thở, có biểu hiện mệt mỏi thì đưa học sinh đến phòng cách ly, báo với cơ quan y tế và cử người đến gia đình cùng tìm hiểu về gia đình và cháu

b) Tình huống 2: Nếu trong trường, lớp nào có học sinh và giáo viên là F2 khi F1 chưa có kết quả xét nghiệm thì cho giáo viên và học sinh lớp đó nghỉ dạy, nghỉ học chờ cho đến khi F1 có kết quả âm tính mới trở lại trường đi học bình thường.

b) Tình huống 3: Nếu trong trường có F1 thì đưa đến phòng cách ly bằng lối riêng, báo cho cơ quan y tế và ban chỉ đạo phòng, chống dịch của địa phương, truy vết F2.

b) Tình huống 4: Nếu trong trường có F0 thì đưa về phòng cách ly bằng lối riêng, giữ nguyên vùng có F0 đó không cho bất cứ ai vào và cổng trường đóng không cho bất cứ ai vào, trừ người có chức năng làm nhiệm vụ chống dịch, đồng thời báo cho cơ quan y tế và ban chỉ đạo của xã và tổ chức truy vết. Vệ sinh khử khuẩn toàn bộ khu vực có liên quan, chuyển trạng thái làm việc của cá nhân liên quan sang làm việc trực tuyến.

2. Trường hợp 2: Trong nhà trường có các trường hợp nghi mắc F0, F1, F2 tại nhà ở.

- Yêu cầu cá nhân đó ở nhà và cách ly y tế theo quy định. Tổ chức truy vết

- Chuyển trạng thái làm việc của cá nhân liên quan sang làm việc trực tuyến  cho đến khi có hướng dẫn mới.

- Vệ sinh khử khuẩn toàn bộ khu vực trường.

3. Phương án phòng, chống:

+ Kiểm soát người ra vào cơ quan tại cổng: ( Khai báo Y tế, đo thân nhiệt)

+ Yêu cầu đeo khẩu trang và giữ khoảng cách ( tối thiểu 01 m)

+ Bố trí dụng cụ sát khuẩn tại cổng cơ quan, trước các phòng làm việc, phòng họp…

+ Thường xuyên vệ sinh, lau chùi trước các buổi làm việc, cá nhân ở phòng nào chịu trách nhiệm vệ sinh tại phòng đó.

+ Bố trí các lớp ở khu vực nào phụ trách vệ sinh các khu vực cầu thang thuộc khu vực đó, nhân viên vệ sinh phòng họp, lao công vệ sinh nhà xe…    

+ Bố trí phòng riêng để giao nhận bưu phẩm và các giao dịch khác khi đến làm việc tại phòng trực của nhà trường, giao Phó hiệu trường trực tiếp tiếp nhận và xử lý.

+ Tiếp tục thực hiện nghiêm túc thông điệp “5K” và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại trường.

+ Nhân viên nuôi dưỡng không được tiếp xúc trực tiếp với học sinh.

III. KINH PHÍ

Kinh phí phòng chống dịch trích từ nguồn chi thường xuyên của đơn vị hoặc các nguồn hỗ trợ, tài trợ hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu nhà trường

- Thành lập Ban Chỉ đạo theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới

2. Các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn, Công đoàn trường.

a. BCH Công đoàn:

- Tham mưu, giúp BGH xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong nhà trường.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong nhà trường theo quy định.

- Tham mưu công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19.

b. Tổ trưởng chuyên môn:

Tham mưu, giúp BGH chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra công tác tổ chức dạy học đối với các độ tuổi trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với từng tình huống cụ thể.

c. BCH Chi đoàn:

- Tham mưu, giúp BGH xây dựng kế hoạch tuyên truyền và công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh COVID-19

- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong nhà trường theo quy định.

d. Bộ phận tài chính:

- Tham mưu mua sắm các dụng cụ sát khuẩn, dụng cụ thu gom, máy đo thân nhiệt, khẩu trang và các điều kiện khác phục vụ công tác phòng dịch tại cơ quan.

- Chủ động tiếp nhận và xử lý các bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa do các đơn vị, tổ chức ( Bưu điện, viễn thông, điện lực, ngân hàng…) chuyển đến.

- Tham gia cùng bảo vệ kiểm soát khách đến làm việc, giao dịch tại trường.

đ. Đối với cán bộ, viên chức, người lao động của nhà trường:  Nếu phát hiện bản thân hoặc người cùng làm việc/khách có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở..., hoặc là F0, hoặc F1 hoặc F2 thì bản thân hoặc hướng dẫn người cùng làm việc/khách, hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh và báo ngay Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của nhà trường hoặc cán bộ y tế nơi gần nhất để kịp thời xử lý.

Yêu cầu các thành viên của nhà trường thực hiện nghiêm túc, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của nhà trường ./.

 

Nơi nhận: 

- BGH;

- CTCĐ, TTCM;

- GVNV;                                                                                                                                                                                       

- Lưu: Hồ sơ.                                                                                    

      

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

                   TRƯỞNG BAN

 

 

 

Phan Thị Lương

 

UBND HUYỆN NGHI XUÂN

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN MỸ

 

Số: 53/QĐ-MNXM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Xuân Mỹ, ngày 13 tháng 11 năm 2021

     

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh Covid-19

 trong tình hình mới

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON XUÂN MỸ

 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"; Văn bản số 400/GDĐT ngày 08/11/2021 của Phòng GDĐT Nghi Xuân về việc triển khai Công điện 644/CĐ-TU của Tỉnh ủy và tăng cường công tác về phòng, chống dịch bệnh COVID-19,

Xét đề nghị của  Ban chăm sóc sức khỏe học sinh trường Mầm non Xuân Mỹ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới của trường Mầm non Xuân Mỹ  năm học 2021 - 2022 gồm các thành viên có tên sau đây:

1. Bà: Phan Thị Lương, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng, Trưởng ban;

2. Bà: Lê Thị Yến, Phó bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng, Phó ban;

3. Bà: Lê Thị Thanh Loan, Cán bộ y tế xã Xuân Mỹ, phụ trách công tác y tế tại các trường học, Phó ban;

4. Bà: Trần Thị Sơn Trà, Tổ trưởng chuyên môn khối 3 tuổi và 4 tuổi, Chủ tịch công đoàn, Thành viên;

5. Bà Trần Thị Đào: Bí thư chi đoàn, Thành viên;

6. Bà: Lê Thị Huyền, Tổ trưởng chuyên môn khối 5 tuổi, Thành viên;

7. Bà: Lê Thị Ly, Tổ phó chuyên môn khối 3 tuổi và 4 tuổi, Thành viên;

8. Bà: Hoàng Thị Nhung, Trưởng Ban TTND, Thành viên;

9. Bà: Bùi Thị Hạnh, Nhân viên kế toán, Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo:

Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch trong tình hình mới “Thích ứng an

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" phù hợp với điều kiện của nhà trường.

Chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường ( theo phân cấp quản lý),viên

chức và người lao động  tham gia thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình mới tại nhà trường.

Kịp thời báo cáo về trung tâm y tế, BCĐ phòng chống Covid-19 xã, Phòng GDĐT khi có dịch xảy ra tại đơn vị.

        Tổ chức tuyên truyền Công điện số 644-CĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của Sở GD&ĐT về tổ chức dạy học trong điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng chống dịch Covid -19 tại các lớp học các biện pháp phòng dịch Covid -19 như: Đo thân nhiệt học sinh hàng ngày (mở sổ cập nhật thân nhiệt học sinh tại cổng trường/từng lớp học)... tổng hợp báo cáo các cấp theo quy định.

Ban Chỉ đạo tự giải thể đến khi công bố hết dịch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. Các tổ chức đoàn thể, giáo viên, nhân viên và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 1;

- Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phan Thị Lương

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

                         (Kèm theo Quyết định số 53 /QĐ- MNXM ngày 15/11/2021)

 

 

TT

 

Cá nhân/ bộ phận

 

Chức vụ

 

Nhiệm vụ

    1

Phan Thị Lương

Trưởng ban

Chỉ đạo, chịu trách nhiệm chung; xây dựng kế hoạch, kịch bản, ra các quyết định, công văn chỉ đạo chung; là người phát ngôn chính thức.

 

 

 

    2

 

 

Lê Thị Yến

 

 

Phó trưởng ban

- Phụ trách trực tiếp, chỉ đạo công tác phòng chống dịch, báo cáo trưởng Ban chỉ đạo về tình hình, kết quả thực hiện.

- Giúp trưởng Ban chỉ đạo, tham mưu triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng chống dịch bệnh tới toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung các phương án để chủ động, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu các tình huống dịch bệnh xảy ra.

- Giúp Trưởng ban chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra, giám sát hoạt động của các đoàn thể, tổ chuyên môn, đơn vị trong việc triển khai kế hoạch hành động thực hiện phòng chống dịch covid-19.

- Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và chịu trách nhiệm các hoạt động chuyên môn trong bối cảnh phòng chống dịch .

-Tuyên truyền trên phát thanh của nhà trường về tình hình dịch và các biện pháp phòng chống dịch. Chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid -19 trong trường.

- Phối hợp với trạm y tế xã chỉ đạo nhà trường thực hiện tốt các biện pháp phòng chống bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

- Phân lịch cho giáo viên trực đón trẻ và đo thân nhiệt tại cổng vào giờ đón trẻ.

- Phụ trách chuyên môn y tế, tham mưu cho đồng chí trưởng ban trong quá trình xây dựng kế hoạch.

Mua sắm các thiết bị cần thiết như: xà phòng, nước rửa tay, cồn ...

- Chịu trách nhiệm  kiểm tra CSVC, VSMT; hồ sơ công tác y tế theo quy định...

- Thay mặt Hiệu trưởng chỉ đạo và giải quyết công việc khi được ủy quyền.

-Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Hiệu trưởng.

   3

Trần Thị Sơn Trà

Thành viên

-  Tham mưu cho Trưởng ban chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo các cấp về công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường khi được Trưởng ban phân công.

- Chỉ đạo giáo viên trong tổ chuyên môn 4 tuổi làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

- Kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 của các giáo viên trong tổ.

-Phối hợp với các thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

- Phụ trách viết tin bài về công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 của tổ 4 tuổi.

-Tổng hợp báo cáo về tình hình dịch bệnh định kỳ và đột xuất tổ 4 tuổi theo quy định.

  4

  Lê Thị Ly

 Thành  viên

-  Tham mưu cho Trưởng ban chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo các cấp về công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường khi được Trưởng ban phân công.

- Chỉ đạo giáo viên trong tổ chuyên môn3 tuổi làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

- Kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 của các giáo viên trong tổ.

-Phối hợp với các thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

- Phụ trách viết tin bài về công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 của tổ 3 tuổi.

-Tổng hợp báo cáo về tình hình dịch bệnh định kỳ và đột xuất tổ 3 tuổi theo quy định.

  5

Trần Thị Đào

Thành viên

-  Tham mưu cho Trưởng ban chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo các cấp về công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 đến các đoàn viên và học sinh toàn trường khi được Trưởng ban phân công.

- Phụ trách công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19.

 

   6

 Hoàng Thị Nhung

 

 

 

 

 

 Thành viên

- Kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh của các nhân viên nuôi dưỡng và bảo vệ

- Nhắc nhở bảo vệ nghiêm túc thực hiện nội quy đối với bộ phận bảo vệ trong công tác kiểm soát khách ra vào trường (nhắc khách thực hiện 5K, quét mã QR, vào sổ trực các thông tin của khách-tên, đơn vị, số điện thoại, làm việc với ai và hướng dẫn khách đến đúng địa điểm).

- Nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo.

- Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Hiệu trưởng.

   7

Tất các  giáo viên

 

 

 

- Thực hiện tuyên truyền thông tin tới CMHS, HS theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

- Quản lý trẻ chặt chẽ trong lớp, không cho trẻ lớp mình tiếp  xúc  với lớp khác, nhắc trẻ và phụ huynh đeo khẩu trang và thực hiện đón  trẻ trẻ theo sự phân luồng và giãn cách, mở sổ cập nhật theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh tại lớp, trong suốt quá trình trẻ ở trường nếu trẻ có biểu hiện, ho sốt cần báo ngay với BCĐ trường để có hướng dẫn.

- Giữ mối liên lạc thường xuyên với CMHS nhằm nhận phản hồi và nắm bắt kịp thời tình hình sức khỏe, học tập của HS.

- Nghiêm túc thực hiện chế độ TTBC.

- Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Hiệu trưởng.

   8

Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng và người lao động trong trường

 

- Không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở, cảm cúm, đau rát họng, mất vị giác,....

- Đeo khẩu trang khi đi đến trường, khi hội họp, khi ra về và những thời điểm cần thiết tại trường.

- Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay; rửa tay trước khi đến trường và sau khi ra về.

- Hướng dẫn trẻ rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các thời điểm: trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi và nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh, trước khi ra về, khi thấy tay bẩn.

 - Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng khai báo y tế (NCOVI); ứng dụng truy vết (BLUEZONE).

Nếu phát hiện bản thân hoặc người cùng làm việc/khách có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở..., hoặc là F0, hoặc F1 hoặc F 2 thì bản thân hoặc hướng dẫn người cùng làm việc/khách, hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh và báo ngay Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của Cơ quan hoặc cán bộ y tế nơi gần nhất để kịp thời xử lý.

    9

Bùi Thị Hạnh

Thành viên

- Phối hợp với các thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh .Đảm bảo nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19

- Nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo.

- Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Hiệu trưởng..

Trên đây là Bảng phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của BCĐ phòng chống COVID- 19 của Trường mầm non Xuân Mỹ. Đề nghị các bộ phận, cá nhân nghiêm túc thực hiện theo nhiệm vụ phân công./.

                                                                            TM. BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH 

                                                                                             TRƯỞNG BAN

 

 

                                                                                              Phan Thị Lương