Chi bộ Trường Mầm non Xuân Mỹ tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới

            Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng, hàng năm, Chi bộ trường mầm non Xuân Mỹ luôn quan tâm, bồi dưỡng và kết nạp Đảng viên mới.

           Ngày 05/2/2021, chi bộ trường Mầm non Xuân Mỹ tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú: Trịnh Thị Hoài vào Đảng Cộng Sản Việt Nam. Lễ kết nạp Đảng viên được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp Đảng viên mới với sự tham gia của đồng chí Bí thư và 16/16 đồng chí Đảng viên trong chi bộ.

         Tại buổi lễ, đồng chí Phan Thị Lương - Bí thư Chi bộ trường Mầm non Xuân Mỹ đã trao quyết định cho đồng chí được kết nạp Đảng viên. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư giao nhiệm vụ cụ thể cho  Đảng viên mới; đồng thời phân công đồng chí Đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ đồng chí Đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.

         Sau khi nhận quyết định từ đồng chí Bí thư Chi bộ, đồng chí Đảng viên mới đã nghiêm trang đứng dưới Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người Đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ đoàn kết, vững mạnh.

     Lễ kết nạp Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với mỗi người là kỷ niệm đáng nhớ, đáng trân trọng và tự hào. Bởi từ đó, mỗi chúng ta ý thức hơn về nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong công việc với vai trò người Đảng viên. Điều đó sẽ góp phần xây dựng chi bộ trường mầm non Xuân Mỹ luôn đoàn kết và phát triển vững mạnh.

Một số hình ảnh của buỗi lễ kết nạp Đảng viên

 

“Đồng chí Phan Thị Lương- Bí thư chi bộ thông qua chương trình buổi lễ kết nạp Đảng viên mới

Đ/C Lê Thị Yến- Phó bí thư chi bộ đọc quyết định kết nạp Đảng viên mới

“ Trao quyết định đảng viên cho đồng chí Trịnh Thị Hoài”