Hòa chung với không khí toàn Đảng, toàn dân thi đua lập nhiều thành tích kỷ niệm 76 năm ngày thành lập đội nhân dân Việt Nam 22/12, trường mầm non Xuân Mỹ đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng ngày trọng đại này, thông qua các hoạt động giáo dục trẻ truyền thống yêu nước của cha ông ta và khơi dậy lòng tự hào dân tộc và lòng yêu nước nồng nàn. Sau đây là một số hình ảnh: